our staff

mali.jpg
Dr. Mali Nivrutti Shankar
Designation : Principal
Qualification : M.Sc. Ph.D.

Specialization : Mycology & Plant Pathology

bajare.jpg
Dr. Bajare Jitendra Shahaji.
Designation : HOD (Biotechnology)
Qualification : M.Sc. Ph.D.

Specialization : Microbiology

gaikwad.jpg
Dr. Gaikwad Mandar Subhash
Designation : HOD (Entrepreneurship)
Qualification : M.Sc. Ph.D.

Specialization : Industrial Chemistry

bansode.JPG
Dr. Bansode Dattatraya Sadashiv
Designation : Asst. Prof.
Qualification : M.Sc. Ph.D.

Specialization : Microbiology

kshirsagar.JPG
Dr. Kshirsagar Sunetra Shrirang
Designation : Asst. Prof.
Qualification : M.Sc. Ph.D.(Zoology)

Specialization : Zoology

ankush.JPG
Prof. Gortyal Ankush Satyanarayan.
Designation : Asst. Prof.
Qualification : M.Sc. NET

Specialization : Biotechnology

jadhavgg.jpg
Prof. Jadhav Gautam.Gulchand.
Designation : Asst. Prof.
Qualification : MA B.Ed. NET

Specialization : English

dharulkar.jpg
Prof..Dharurkar Shrikant Dilip
Designation : Asst. Prof.
Qualification : M.Com. MBA SET, GDCA

Specialization : Marketing and H.R.

Prof. Bhos Amol.B
Designation : Asst. Prof.
Qualification : M.Sc. NET

Specialization : Mathematics

Prof. Sutar Vinayak Abhimanyu
Designation : Asst. Prof.
Qualification : M.A. MP. Ed

Specialization : Physical Director

jagtap.jpg
Dr. Jagtap Kiran Dattatray
Designation : Asst. Prof.
Qualification : M.Sc. Ph.D.

Specialization : Microbiology

patilh.JPG
Prof. Patil Harshada Haripant
Designation : Asst. Prof.
Qualification : M.Sc.

Specialization : Polymer Chemistry

snehahagargundagi.JPG
Prof. Hagargundgi Sneha Shivnand
Designation : Asst. Prof.
Qualification : M.Sc.

Specialization : Physical Chemistry

hagargundagi.jpg
Prof. Hagargundgi Basavraj Shivnand
Designation : Asst. Prof.
Qualification : M.Com

Specialization : Costing and Accountancy

sambharam.JPG
Prof. Sambharam Kavita Prashant
Designation : Asst. Prof.
Qualification : M.Sc.

Specialization : Genetics

babar.JPG
Mrs. Anita Ramesh Babar
Designation : Sr. Clerk
Qualification : B.A.

Specialization : Marathi

sathe.jpg
Mr. Sathe Rahul Dadarao
Designation : Lab. Assist.
Qualification : 12th

Specialization : Arts

bhosale.JPG
Mr. Dattatray Shivaji Bhosle
Designation : Peon
Qualification : 12th

Specialization : Arts

IMG-20190316-WA0047.jpg
Miss. Kharatmol Ashwini Masaji
Designation : Assistant Professor
Qualification : M. Sc. (Microbiology) SET, GATE

Specialization :

IMG_20190316_171859.jpg
Mr. Kyadampure Vijay Tejerao
Designation : Assistant Professor
Qualification : M. Sc. (Biotechnology) MBA (Finance and Economics)

Specialization :

IMG_20190316_171840.jpg
Mr. Gaikwad Nitin Ganpat
Designation : Assistant Professor
Qualification : M. Sc. (Biotechnology)

Specialization :

a
Designation : a
Qualification : a

Specialization :